Abhishek Bachchan, Shweta Bachchan pen emotional notes on Navya Naveli's 21st birthday....

Abhishek Bachchan, Shweta Bachchan pen emotional notes on Navya Naveli's 21st birthday....
Abhishek Bachchan, Shweta Bachchan wished Navya Naveli on her 21st birthday on Instagram.